Днепр CAC-UA “КРАСКИ ОСЕНИ-2018”

Эксперт ГАЛИНА ЖУК (БЕЛАРУСЬ)
?Kiswahili Ridgeback Abigail Be Queen CAC, BOB, BIG 1
?Kiswahili Ridgeback Bahati JCAC Junior Champion of Ukraine